STOPPEN, PAUZEREN EN GPS-FOUT: HAAL ALLES UIT JE APP!

Een slechte werking van je Decathlon Coach-app is vaak te wijten aan de functie voor batterijbesparing. Als je die functie al hebt uitgeschakeld, kun je misschien ook even nagaan of je wel degelijk al deze stappen hebt uitgevoerd!

Om correct te werken tijdens een sessie, maakt de Decathlon Coach-applicatie gebruik van meer functies (gps, processor, bluetooth …) dan bepaalde andere applicaties (messaging, e-mail enz.).

En als je meer functies gebruikt, stijgt ook je batterijverbruik.

Sinds Android 6 er is, krijgt Decathlon Coach een 'negatieve' score van systemen voor energiebesparing en worden ofwel de volledige applicatie ofwel bepaalde opties (zoals de gps) ongewenst afgesloten. 
Daardoor 'hapert' de applicatie en wordt je traject of parcours verkeerd of helemaal niet weergegeven in je overzicht. Daarnaast kan de applicatie ook automatisch pauzeren.

De merken waarbij dit het meest voorkomt, zijn Samsung, Huawei, Honor en Xiaomi.

Om je app maximaal te benutten, kun je de volgende tutorials bekijken om de energiebesparing uit te schakelen.

SAMSUNG

Android 6-smartphone: tutorial

Android 7-smartphone: tutorial

Opmerkingen: de menu's kunnen enigszins verschillende naargelang van de telefoon en de Android-versie.
→ Instellingen (klein radertje) 
→ Onderhoud van het apparaat/de batterij en energiebesparing 
→ Tik op: batterij/batterijgebruik 
→ vink Decathlon Coach aan (of negeer eerst de optimalisaties en vink daarna Decathlon Coach aan)

HUAWEI

Stap 1:

Opmerkingen:

--> Instellingen
--> Batterij
--> Uitschakelen 2: Energiebesparing EN Ultra energiebesparing
--> Radertje Instellingen rechts bovenaan het scherm
--> Energieverslindende applicaties sluiten: deselecteren

Stap 2:

Opmerkingen:

--> Instellingen
--> Applicaties
--> Instellingen (onderaan het applicatiescherm)
--> Speciale autorisaties voor applicaties
--> Batterij-optimalisatie negeren
--> Geautoriseerd: Alle applicaties
--> Decathlon Coach
--> Autoriseren: OK

 

Diane
Equipe Decathlon Coach